Thứ sáu, 19/07/2019 01:56:54 SA
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trang chủ / Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là không dừng, không nghỉ

21/03/2019 14:25:00 CH
Sáng 21/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả năm đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

19/10/2017 17:21:00 CH
Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, sáng 18-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới

17/10/2017 15:47:00 CH
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhân loại kho tàng di sản lý luận quý báu; trong đó, có tư tưởng quân sự của Người. Tư tưởng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân là một bộ phận trọng yếu, gắn bó hữu cơ, hợp thành tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là định hướng xuyên suốt cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng ta vận dụng sáng tạo và đề ra những giải pháp chiến lược cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.  

Đạo đức cách mạng (12-1958)

18/08/2017 15:49:00 CH
Nhận thức rõ những gian nan, trắc trở, những khó khăn phức tạp của chặng đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Ðạo đức cách mạng. Trong đó, Người khẳng định vai trò quan trọng của đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên; chỉ rõ kẻ thù, những nguy cơ của đạo đức cách mạng, đồng thời đưa ra những biện pháp để ngăn ngừa và sửa chữa căn bệnh đó. Tác phẩm in lần đầu trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), sau đó được Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật) in thành sách và phát hành tháng 12-1958.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân

04/08/2017 10:39:00 SA
Chống chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng là một vấn đề vô cùng quan trọng, là quan điểm nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể thấy rất rõ điều này qua bài báo nổi tiếng “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác với bút danh T.L đăng trên tờ Báo Nhân Dân, số ra ngày 3/2/1969. Tác phẩm chỉ có 686 từ nhưng có logic rất chặt chẽ, dưới dạng tổng kết lý luận - thực tiễn. Trân trọng giới thiệu nội dung bài báo này với bạn đọc.

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu

01/08/2017 10:52:00 SA
Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Bản thân Người là một tấm gương sáng về đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, mẫu mực về đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và khiêm tốn. Tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu được thể hiện ở nhiều bài nói, bài viết và trong hoạt động thực tiễn cũng như trong cuộc sống thường ngày của Người. Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu" nhân dịp phong trào sản xuất và tiết kiệm năm 1952, là một tài liệu tham khảo quan trọng và có ý nghĩa to lớn, đặc biệt trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu nội dung bài nói chuyện này với bạn đọc.

Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

20/07/2017 17:01:00 CH
"Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta". Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng nhắc nhở chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các bậc lão thành cách mạng, người có công và thương binh, liệt sĩ, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân và cuộc đời mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tác phẩm Đường Cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/07/2017 17:38:00 CH
Tác phẩm Đường Cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, do Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1927. Văn phòng Chủ tịch nước xin giới thiệu toàn văn tác phẩm của Người.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

21/06/2017 10:30:00 SA
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tài liệu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017). Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/05/2017 12:31:00 CH
Sáng 9/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.