Liên kết Website
HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC

Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối các bộ, ngành tổng hợp
(09/08/2018 17:01)

Sáng 08/8/2018, tại Thành phố Hải Phòng, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp gồm: Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng khối Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2018 chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của 10 đơn vị thành viên trong Khối.
 
Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính đã dẫn đầu đoàn công tác thi đua khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước tham dự Hội nghị.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Phát huy truyền thống đoàn kết, thiết thực và hiệu quả hoạt động của Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên trong Khối đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành mình; nâng cao chất lượng công tác gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 
 
Các đơn vị thành viên trong Khối tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác. Thông qua hoạt động của Khối, các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của từng Bộ, ngành; luôn bám sát việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến.  
 
Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những mặt chưa được, hạn chế trong công tác thi đua của Khối, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất những công việc cụ thể, thiết thực sát với công việc chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của Khối với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
 
Thảo luận báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của 10 đơn vị thành viên trong Khối và những nội dung trọng tâm công tác từ nay đến cuối năm 2018, các thành viên trong Khối cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị mình, nêu kiến nghị, đề xuất với Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương để hướng dẫn, trao đổi với các đơn vị trong Khối.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, Hội nghị này không chỉ là một Hội nghị sơ kết mà đây còn là một cuộc tọa đàm chính sách, với rất nhiều ý kiến tâm huyết, nhiều kiến nghị mang tính hiến kế cần được Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp thu để hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng.
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đặt ra 05 vấn đề để các thành viên trong Khối nghiên cứu, thực hiện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua, khen thưởng trong thời gian tới:
 
Một là, thi đua phải có nội dung rõ ràng, phải có trọng tâm, trọng điểm, địa điểm cụ thể; sản phẩm của thi đua và các phong trào thi đua cần được vận dụng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cụ thể.
 
Hai là, cần phải đổi mới, cải tiến hình thức, nội dung thi đua, khen thưởng cả về không gian và thời gian.
 
Ba là, cần đẩy mạnh phong trào thi đua chứ không phải thi đua theo phong trào, thi đua phải mang tính liên tục, thường xuyên đối với mọi loại hình, đúng đối tượng.
 
Bốn là, cần xác định rõ mục tiêu và động lực thi đua; thi đua phải vượt lên chính mình, phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; động lực thi đua là để phát triển; gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng.
 
Năm là, phát động các phong trào thi đua trong Khối cũng là để hợp tác hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, thi đua không phải cạnh tranh giữa các thành viên trong Khối mà để phối hợp, cùng nhau phát triển.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ ra một số điểm nổi bật mà Khối đã thực hiện trong thời gian qua như hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các hình thức khen thưởng có nhiều đổi mới và rất kịp thời, khích lệ được người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Các hoạt động của Khối cũng có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung.
 
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
 
Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Thị Hà cũng đề nghị các thành viên trong Khối cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
 
Công tác thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện tập trung trên các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị mình như báo, tạp chí, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, với 03 nội dung: Tư tưởng thi đua yêu nước của Bác; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chính sách, pháp luật của Nhà nước… về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và những điển hình, nhân tố mới.
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tinh thần “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, do đó, cần thiết phải phát động phong trào thi đua trước, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; có những việc làm thiết thực để thực hiện tốt ba phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.
 
Tăng cường công tác khen thưởng. Hiện nay, việc khen thưởng theo thẩm quyền còn ít, do đó, cần khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chủ động phát hiện những điển hình, nhân tố mới để khen thưởng; bồi dưỡng điển hình sau khen thưởng để tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Tiếp tục đổi mới các hoạt động thi đua của Khối trên tinh thần đó, đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch của Khối; cuối năm ngoài báo cáo tổng kết cần xây dựng thêm các video-clip về hoạt động của đơn vị mình, trong đó có những điển hình tiên tiến và gửi Bộ Nội vụ làm một phóng sự trong Hội nghị tổng kết của Khối./.
Nguồn: VPCTN, Bộ Nội Vụ
In bài
TIN ẢNH
<a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=110'>Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết, Xuân Mậu Tuất - 2018 </a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=109'>Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017</a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=108'>APEC Việt Nam 2017</a>