Thứ năm, 27/02/2020 13:36:36 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự gặp mặt truyền thống bốn Văn phòng trung ương

10/02/2017 17:08 CH Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 10/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước theo sự phân công, đã chủ trì tổ chức cuộc gặp mặt giữa bốn Văn phòng trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VP)
 
Đây là cuộc gặp mặt truyền thống thường kỳ hàng năm giữa bốn Văn phòng nhằm trao đổi, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, bàn phương hướng triển khai công tác năm 2017.
 
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt. Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; các đồng chí lãnh đạo bốn Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị và đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.
 
 
Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày báo cáo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VP)
 
Thay mặt lãnh đạo bốn Văn phòng, đồng chí Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày báo cáo, nêu rõ: Năm 2016 là năm chuyển giao nhiệm kỳ của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, có hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có tiến bộ; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách tư pháp, cải cách hành chính đạt được tiến bộ mới.
 
Năm 2016 là năm đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của bốn Văn phòng trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là việc phối hợp chặt chẽ chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ công tác của các đồng chí lãnh đạo; phối hợp nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 
Các Văn phòng đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham mưu xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ 4 Hội nghị Trung ương, các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 07 cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt; các cuộc họp của Chủ tịch nước; các kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ; phối hợp tham mưu, phục vụ tốt các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.
 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị và trình các đề án, dự án đúng thẩm quyền, quy trình, chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, thẩm định các đề án, dự án và những nội dung quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (mặc dù quy định không nhất thiết nội dung nào Văn phòng cũng thẩm định hoặc tham gia ý kiến, nhưng theo yêu cầu của lãnh đạo thì hầu như tất cả nội dung trước khi trình lãnh đạo đều có ý kiến đề xuất của Văn phòng. Có nhiều việc phối hợp xử lý rất nhanh theo chỉ đạo của lãnh đạo).
 
Các Văn phòng đã trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức phục vụ có hiệu quả các chuyến công tác trong nước và nước ngoài, đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bảo đảm trọng thị, chu đáo, thể hiện tình cảm thân thiện và mến khách của đất nước và con người Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu đáp từ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: VP)
 
Bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức với nhiều hình thức; đồng thời tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bốn Văn phòng giai đoạn 2006 - 2015, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, bốn Văn phòng rất quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan, các tổ chức đoàn thể giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi kinh nghiệm công tác, tham khảo thông tin về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức bốn Văn phòng.
 
Tập thể cán bộ, công chức, viên chức bốn Văn phòng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ trì, phối hợp cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn bí mật, tận tụy, chu đáo, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước tin cậy giao cho.
 
Báo cáo của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung nhấn mạnh: Trong năm 2016 việc phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả của mỗi cơ quan và thành tựu chung của đất nước; một số hạn chế được nêu ra tại cuộc gặp mặt bốn Văn phòng nhân dịp Xuân Bính Thân 2016 đã được các cơ quan nghiêm túc khắc phục. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra, đòi hỏi bốn Vãn phòng cần tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, hoạch định chính sách trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, pháp luật, xây dựng Đảng, v.v... phục vụ đắc lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, đồng chí Đào Việt Trung đề nghị: Năm 2017, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí một số mặt còn khó khăn hơn năm 2016, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ Trung ương xuống cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho các năm tiếp theo. Đặc biệt là phối hợp tham mưu, phục vụ tốt chương trình hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với vai trò là nước chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.
 
Đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VP)
 
Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với bốn Văn phòng rất nặng nề, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp công tác trên tất cả các lĩnh vực. Bốn Văn phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu cao quyết tâm chính trị, nhất định phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017.
 
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh giá khái quát những kết quả và thành tựu rất đáng phấn khởi, đồng bộ, trên tất cả các mặt: xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đối ngoại của đất nước trong năm 2016, nhấn mạnh trong thành tích chung đó có đóng góp quan trọng của bốn Văn phòng trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của bốn Văn phòng trong năm 2016. Bốn Văn phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của từng Văn phòng; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, nhất là dự báo chiến lược; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm ngày càng khoa học và sát thực tế. Bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước; kiến nghị giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; phục vụ kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: VP)
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và là năm đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2021); toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực thi đua phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cùng với đó là các nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; tạo đà phát triển bền vững cho các năm tiếp theo. Đặc biệt, là nhiệm vụ thực hiện thắng lợi vai trò nước chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC 2017, Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng và các sự kiện trọng đại khác của đất nước.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với bốn Văn phòng rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đoàn kết, phối hợp, gắn bó chặt chẽ và những kết quả, thành tích đã đạt được. Bốn Văn phòng cần làm tốt hơn nữa việc tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo kịp thời; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược; phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị bốn Văn phòng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp chặt chẽ không những của lãnh đạo mà còn của các đơn vị và chuyên viên giữa bốn Văn phòng; giữa bốn Văn phòng với các bộ, ban, ngành, địa phương... để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)