Thứ tư, 23/10/2019 12:58:43 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong xã hội

22/12/2017 08:12 SA Xem cỡ chữ Email Print

 Sáng 21-12, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng (TÐKT); triển khai công tác TÐKT năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư. Cùng dự, có đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.


Phó Chủ  tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn
 
Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ, sau 13 năm thực hiện Luật TÐKT, vai trò quản lý nhà nước về TÐKT được tăng cường, công tác TÐKT dần đi vào nền nếp, các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước và các bộ, ngành, địa phương. Khen thưởng hướng tới người lao động trực tiếp, góp phần động viên tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ… Năm 2017, công tác TÐKT có nhiều chuyển biến tích cực: Các phong trào thi đua tổ chức bài bản, đổi mới về nội dung và hình thức, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, có tác dụng giáo dục tích cực, nêu gương và lan tỏa trong đời sống.
 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn
 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về TÐKT. Trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Xây dựng phong trào thi đua với mục tiêu thiết thực, cụ thể, có tính đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm nhiều hơn các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và nâng cao đạo đức, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ.
 
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương nỗ lực, thành tích của các bộ, ngành, địa phương đạt được trong các phong trào thi đua năm 2017 và trong 13 năm thực hiện Luật TÐKT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị, năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong xã hội; gắn việc khen thưởng với công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm khen thưởng đúng đối tượng. Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý, làm cơ sở tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật TÐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, cải cách các thủ tục hành chính về TÐKT, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác TÐKT trong thời gian tới.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)