Thứ hai, 24/02/2020 00:50:56 SA
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

29/03/2018 23:31 CH Xem cỡ chữ Email Print

Chiều 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai Quy chế phối hợp năm 2018.


 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VPCTN)
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. 
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. 
 
Năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế-xã hội; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. 
 
Năm 2018, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt trọng tâm phối hợp công tác trong các nhiệm vụ củng cố việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; mở rộng và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân... 
 
Trên cơ sở trọng tâm phối hợp năm 2018, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất giao Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cụ thể hóa kế hoạch triển khai phối hợp thực hiện trong năm 2018. 
 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết. (Ảnh: VPCTN)
 
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. 
 
Trọng tâm là các công tác xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tăng cường phối hợp giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham gia công tác tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát động và tổ chức được nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”...; tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực góp sức cùng hệ thống chính trị và toàn dân đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như chương trình “Xuân Quê hương,” chương trình “Sức mạnh nhân đạo,” Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc,” “Tết trồng cây,” “Tết vì người nghèo”… 
 
Bày tỏ thống nhất với trọng tâm phối hợp công tác năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân. 
 
Cùng với đó là yêu cầu thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, có hình thức, biện pháp cụ thể để nhân dân bày tỏ ý kiến và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 
 
Tiếp tục tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch UBTW MTTQ Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu (Ảnh: VPCTN)
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu với Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; phối hợp tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
 
Văn phòng Chủ tịch nước chủ động tham mưu với Chủ tịch nước về công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác địa phương, cơ sở, cũng như khi đi công tác nước ngoài nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hơn nữa công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị-xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp… 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong việc khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)