Thứ bảy, 22/02/2020 15:10:57 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

04/01/2019 12:28 CH Xem cỡ chữ Email Print

Sáng 4/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm chủ trì họp báo.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm công bố Lệnh của Chủ tịch nước tại Họp báo. (Ảnh: Công Gôn/VPCTN)
 
Đồng chủ trì họp báo có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng và đại diện một số đơn vị có liên quan.
 
Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm đã công bố Lệnh số 17/2018/L-CTN của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.
 
Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết, để đảm bảo quy định của các pháp lệnh có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời từ ngày 1/1/2019, ngày 22/12/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Pháp lệnh được xây dựng trên các quan điểm nhằm: Tiếp tục thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế-xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
 
 
Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Công Gôn/VPCTN)
 
Pháp lệnh gồm 5 điều, trong đó có 4 điều quy định việc sửa đổi 4 luật và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành luật. Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch gồm: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Thư viện và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
 
Theo đó, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng liên quan đến: Kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng; đất phục vụ công nghiệp quốc phòng…
 
Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 4 của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Cụ thể, điểm a được sửa thành: “a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển lực lượng Quản lý thị trường;”.
 
 
Về Pháp lệnh Thư viện, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh Thư viện như sau: “1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các loại hình thư viện; tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch khác có liên quan;”.
 
Đối với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 34a như sau: “2. Tổ chức lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp lệnh về quy hoạch; tổ chức quản lý hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng;” và “3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng phương án xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan; quy định về công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;”.
 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

(Nguồn tin: TTXVN, VPCTN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)