Thứ năm, 21/11/2019 03:49:30 SA
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

17/01/2019 15:12 CH Xem cỡ chữ Email Print

 Sáng 17/1/2019, tại Phủ Chủ tịch, diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự. Sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã long trọng phát động phong trào thi đua năm 2019.


Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung phát động phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Chủ tịch nước năm 2019. (Ảnh: Công Gôn/VPCTN)
 
Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phong trào thi đua tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Một là, Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết kết luận của cấp ủy cấp trên; đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch nước tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước.
 
Hai là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và  thủ trưởng đơn vị.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng hai cán bộ VPCTN. (Ảnh Công Gôn/VPCTN)
 
Bà là, Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2019, các vụ, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác; động viên cán bộ, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất.
 
Bốn là, Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng lực công tác chuyên môn và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trung thành, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan trong giai đoạn phát triển mới.
 
Năm là, thực hiện tốt văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm VPCTN Đào Việt Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cán bộ, công chức VPCTN. (Ảnh Công Gôn/VPCTN)
 
Sáu là, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan.
 
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, lập được nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

(Nguồn tin: VPCTN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)