Thứ bảy, 24/08/2019 12:01:21 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Tết Văn phòng Chủ tịch nước

02/02/2019 14:44 CH Xem cỡ chữ Email Print

 Trong không khí đầm ấm, vui tươi đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sáng 1-2 (27 Tết cổ truyền), tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Cùng dự có đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Công Gôn/VPCTN)
 
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: Năm 2018 vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức và người lao động; triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu và phục vụ, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; luôn quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Những thành tích, kết quả đáng tự hào đó của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước năm 2018.
 
 Về nhiệm vụ công tác năm 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước và chương trình, nhiệm vụ công tác được giao, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu vươn lên với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, tích cực góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đồng thời nhạy bén, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới Kỷ Hợi 2019; chúc Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
 
 
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Công Gôn/VPCTN)
 
Thay mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta./.
 

(Nguồn tin: VPCTN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)