Thứ bảy, 24/08/2019 12:00:02 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình Quốc hội về việc Việt Nam tham gia Công ước 98

29/05/2019 21:15 CH Xem cỡ chữ Email Print

 Sáng 29/5, tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chủ tịch nước về việc Việt Nam tham gia Công ước 98, do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trình bày.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO.
 
Nội dung Tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước số 98 nêu rõ, Công ước số 98 là một trong tám công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), được Hội nghị toàn thể của ILO thông qua ngày 1-7-1949. Tính đến tháng 1-2019, đã có 165 trên tổng số 187 quốc gia thành viên của ILO tham gia Công ước này. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập kinh tế - quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc gia nhập Công ước số 98 là rất cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội.
 
Việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98 sẽ tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không trái với quy định của Hiến pháp; phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập kinh tế quốc tế. Việc gia nhập Công ước số 98 sẽ hỗ trợ việc thực hiện tốt hơn một số công ước khác mà Việt Nam là thành viên, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi quốc gia thành viên phải tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản.
 
Đặc biệt, đối tượng hưởng lợi chủ yếu của Công ước số 98 là người lao động. Cụ thể, người lao động sẽ được hưởng lợi về tiền lương và điều kiện lao động tốt hơn thông qua thương lượng tập thể được thực hiện một cách thực chất và hiệu quả. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng được hưởng lợi do thương lượng tập thể thực chất sẽ góp phần đưa ra những giải pháp ổn định và phát triển lực lượng lao động có chất lượng; tăng năng suất lao động; hạn chế, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Đối với Nhà nước và xã hội, thương lượng tập thể thực chất sẽ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, từ đó góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Báo cáo thuyết minh về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO, Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Công ước số 98 có ba nội dung cơ bản, gồm: người lao động và cán bộ tổ chức đại diện người lao động phải được bảo vệ trước các hành vi của người sử dụng lao động phân biệt đối xử về việc làm; tổ chức của người lao động không bị can thiệp bởi người sử dụng lao động; Nhà nước phải có những biện pháp về luật pháp và thiết chế để thúc đẩy cho thương lượng tập thể. Đây cũng chính là ba yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng để thương lượng tập thể được tiến hành một cách thực chất và hiệu quả trên thực tế.
 
Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương và điều kiện lao động dựa trên thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động, do vậy điều quan trọng là cần thúc đẩy thương lượng tập thể một cách thực chất và hiệu quả, nhất là thương lượng tập thể về tiền lương, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

 

(Nguồn tin: TTXVN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)