Thứ tư, 29/01/2020 20:00:44 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

29/08/2019 09:37 SA Xem cỡ chữ Email Print

 Sáng 28-8-2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
 Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.      
 
Dự Hội thảo có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng các nhà khoa học.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng kết luận Hội thảo. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định việc tổ chức Hội thảo là dịp để chúng ta nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh định hướng của bản Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã làm được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; tuyên truyền, cổ vũ, động viên mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và thực hiện tốt những di huấn của Người, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Các đại biểu dự Hội thảo. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Trình bày đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương, kết tinh tình cảm cao đẹp của một nhà yêu nước vĩ đại, đồng thời là người chiến sỹ Cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh. Đó là văn kiện lịch sử ở tầm cương lĩnh với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Với niềm tin sắt son không gì lay chuyển được vào thắng lợi tất yếu của cách mạng, bản Di chúc sau khi được công bố đã gây xúc động mạnh mẽ như một lời hiệu triệu, được truyền đi, lan tỏa, trở thành ý chí, quyết tâm và sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, tiến lên "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trình bày đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
  
Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học. Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc, sự kết tinh sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; về đường lối phát triển đất nước; về chăm lo phát triển, giáo dục con người, bồi dưỡng thế hệ cách mạng; về đoàn kết quốc tế; về tấm gương đạo đức, phong cách của Người. Phân tích, đánh giá một cách sâu sắc những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc, nhất là về sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đề xuất những việc cần tiếp tục làm để thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mọi mặt, nhất là trong giai đoạn chúng ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Trình bày tham luận “Văn phòng Chủ tịch nước với việc thực hành tinh thần “suốt đời vì nước, vì dân” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm nêu rõ: Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan có vinh dự to lớn, được trực tiếp phục vụ Bác Hồ, được Người đích thân giáo dục, rèn luyện, đào tạo ngay từ những ngày đầu mới hình thành (khi đó gọi là Chủ tịch phủ). Chính vì vậy, trong suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, dù mang các tên gọi khác nhau nhưng tập thể các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nỗ lực phấn đấu thực hành theo tấm gương của Bác “suốt đời vì nước, vì dân”.
 
Kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: 50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.
 
Đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Di chúc của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và là chỉ dẫn quý báu để cán bộ, đảng viên và toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng", để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, trở thành "Đảng đạo đức, Đảng văn minh", xứng tầm là Đảng lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Nguồn tin: VPCTN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)