Liên kết Website
   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ
(20/07/2017 17:01)

"Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta". Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng nhắc nhở chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các bậc lão thành cách mạng, người có công và thương binh, liệt sĩ, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân và cuộc đời mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tin mới
Tác phẩm Đường Cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Sửa đổi lối làm việc
(31/03/2017 17:11)

Tháng 10-1947, tại Việt Bắc với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc. Mục đích của tác phẩm là: nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng.

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
(15/03/2017 16:34)

Ngày 10/11/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 18 - HD/BTGTW về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung Hướng dẫn như sau:

 

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh")
(23/02/2017 16:15)
Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
(22/02/2017 13:13)

Ngày 25-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng  đã ban  Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.

Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(16/02/2017 16:15)
Các tin khác
Toàn văn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN
TIN ẢNH
<a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=107'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 04/10/2016</a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=106'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 01/08/2016</a>
LỆNH MỚI CÔNG BỐ
Về việc công bố Hiến pháp