Liên kết Website
   Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ
 
LDA.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 9/1992 đến 9/1997

 
tran-duc-luong.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 9/1997 đến 6/2006

 
nguyen-minh-triet.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 6/2006 đến 7/2011

 
TTS.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 7/2011 đến 4/2016

 

 

 

TTS.jpg
 

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 4/2016 đến nay

 

 NTB.jpg

Bà Nguyễn Thị Bình

 

 

 

- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Thời gian từ 9/1992 - 8/2002

 

 TMH.jpg

Bà Trương Mỹ Hoa

 

 

 

- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

- Thời gian từ 6/2002 - 7/2007

 

 Nguyen Thi Doan.jpg

Bà Nguyễn Thị Doan

 

 

 

- Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 2007 đến 4/2016

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

 

- Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 4/2016 đến nay

 

 

 

 

TIN ẢNH
<a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=110'>Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết, Xuân Mậu Tuất - 2018 </a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=109'>Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017</a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=108'>APEC Việt Nam 2017</a>
LỆNH MỚI CÔNG BỐ
Về việc công bố Luật
Về việc công bố Luật
Về việc công bố Luật