Liên kết Website
   Chủ tịch, Phó chủ tịch nước đương nhiệm

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
 
 
 
 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
TIN ẢNH
<a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=107'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 04/10/2016</a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=106'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 01/08/2016</a>
LỆNH MỚI CÔNG BỐ
Về việc công bố Hiến pháp