Liên kết Website
   Liên hệ

VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC

 

Trụ sở: Số 2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 08043176 

Fax: 0437335256

Email: webmaster@president.gov.vn

 

TIN ẢNH
<a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=107'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 04/10/2016</a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=106'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 01/08/2016</a>
LỆNH MỚI CÔNG BỐ
Về việc công bố Hiến pháp