Thứ ba, 25/02/2020 12:27:25 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ
(Kể từ khi tái lập Văn phòng Chủ tịch nước 25/9/1992 - đến nay) 
 
 
LDA.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 9/1992 đến 9/1997

 
tran-duc-luong.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 9/1997 đến 6/2006

 
nguyen-minh-triet.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 6/2006 đến 7/2011

 
TTS.jpg

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 7/2011 đến 4/2016

 

 

 

TTS.jpg
 

 

 

 

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 4/2016 đến 9/2018

TTS.jpg
 
 
 
 
 
 
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
- Thời gian từ 23/10/2018 đến nay

 

 NTB.jpg

Bà Nguyễn Thị Bình

 

 

 

- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Thời gian từ 9/1992 - 8/2002

 

 TMH.jpg

Bà Trương Mỹ Hoa

 

 

 

- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

- Thời gian từ 6/2002 - 7/2007

 

 Nguyen Thi Doan.jpg

Bà Nguyễn Thị Doan

 

 

 

- Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 2007 đến 4/2016

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

 

- Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

- Thời gian từ 4/2016 đến nay

 

 

 

 

Trưởng Ban biên tập: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà

Số 2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 08043176 webmaster@president.gov.vn