Thứ ba, 21/01/2020 03:31:54 SA
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tin ảnh

Lễ đón chính thức Quốc vương Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

27/03/2019 11:26:00 SA

 Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Quốc vương Brunei thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sáng 27/3, Lễ đón chính thức Quốc vương Brunei được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
 
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:


 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah chứng kiến Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm hẹp với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tiến hành hội đàm chính thức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)