Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo, người có uy tín các dân tộc của tỉnh Bình Thuận

8/23/2017 9:35:00 AM

 Chiều 22/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo, người có uy tín các dân tộc của tỉnh Bình Thuận.


 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN
 
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường…phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh. Đồng thời, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo đã nhiệt tình tham gia phong trào thi đua của mỗi tôn giáo, tiêu biểu như: Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội, Sống phúc âm trong lòng dân tộc, Sống phúc âm phụng sự Thiên chúa – phục vụ Tổ quốc; Nước vinh đạo sáng…; góp phần thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, các tổ chức tôn giáo.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ chức tôn giáo phát triển với phương châm đạo pháp gắn bó với dân tộc. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc của tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy vai trò vận động, dìu dắt tín đồ của tổ chức mình đồng hành cùng dân tộc; tham gia đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TTXVN
 
 
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh hiện có 34 dân tộc thiểu số với gần 85.000 người, chiếm tỷ lệ 7,6% dân số của tỉnh; trong đó có đồng bào các dân tộc Chăm, Tày, Nùng, Hoa, Hơrê, Rai… Đồng bào Chăm là dân tộc thiểu số đông nhất ở địa phương với hơn 38.000 người. Về tôn giáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 tôn giáo chính thức hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo, Đạo Tin lành, Đạo Cao Đài, Bàlamôn giáo, Hồi giáo Bàni, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Tổng số tín đồ các tôn giáo trong tỉnh có gần 500.000 người, chiếm khoảng 38% dân số toàn tỉnh. Trong tất cả các tôn giáo, dân tộc có 1.748 vị chức sắc, nhà tu hành; gần 3.000 chức việc các tôn giáo. 8 tôn giáo chính thức hoạt động trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 468 cơ sở thờ tự. Thời gian gần đây, nhiều cơ sở thờ tự được sửa chữa, xây dựng mới khang trang, thuận lợi cho việc sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, giúp cho các tôn giáo yên tâm hành đạo.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc của tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TTXVN
 
Hàng năm Mặt trận Tổ quốc các cấp tại tỉnh Bình Thuận đều tổ chức gặp mặt chức sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu để thông báo tình hình kinh tế - xã hội; nghe các vị đại biểu trao đổi, đề xuất các ý kiến nhằm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của địa phương; tổ chức thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự, cá nhân tiêu biểu nhân các dịp lễ trọng các tôn giáo. Đa số tín đồ, chức sắc các tôn giáo đều thể hiện tín ngưỡng thuần tuý; chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tương thân tương ái, chăm lo phát triển kinh tế gia đình./.

Nguồn: VPCTN, TTXVN