Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

12/14/2017 3:25:00 PM

Sáng ngày 14-12, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng tại tỉnh Hậu Giang năm 2017. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Hậu Giang.


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.
 
Theo báo cáo, công tác TĐKT ở Hậu Giang thời gian qua đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; từng bước nâng cao về chất lượng, tăng dần tỷ lệ khen thưởng đối với cán bộ, công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp. Từ năm 2016 đến ngày 31-11-2017, có 132 trường hợp được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 119 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 7.872 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 2.886 cá nhân được khen thưởng chuyên đề, đột xuất…
 
Việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại Hậu Giang thời gian qua có nhiều tiến bộ, đi vào nề nếp, bám sát các quy định của pháp luật. Việc tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, giai đoạn; chú trọng từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động đến chủ đề, chủ điểm, nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện. Việc lựa chọn mục tiêu thi đua ở nhiều ngành, địa phương đã được quan tâm hơn, đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, sát, đúng với từng địa phương, đơn vị, đảm bảo cho phong trào thi đua đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, chất lượng khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích.
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh, điểm nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2017 là phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, từ đó có kế hoạch thi đua phù hợp, hiệu quả; nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được nâng lên. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, nhất là khen thưởng đột xuất và trong nhân dân, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hậu Giang đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, đã quan tâm xây dựng các mô hình mới; quan tâm khen thưởng đột xuất và khen nhiều cho người lao động với tỷ lệ khen thưởng hơn 70%. Nhờ công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện tốt đã tạo động lực để địa phương thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 
Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng toàn diện, chất lượng hơn; tiếp tục nhân rộng các điển hình, mô hình, nhất là những gương sáng trong các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục tôn vinh những cá nhân, tập thể có cách làm mới, đạt hiệu quả cao trong các phong trào thi đua; phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, khuyến khích phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là cần tăng cường hơn nữa thi đua trong xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đến năm 2020 có 50% số xã của tỉnh đạt danh hiệu nông thôn mới theo mục tiêu chung mà Trung ương đề ra.

Nguồn: VPCTN, Báo Hậu Giang