Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới vai trò các tổ chức tôn giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo

11/8/2018 7:41:00 PM

Chiều 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Hà Nam.


 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: VPCTN)
 
Bày tỏ vui mừng được đón tiếp hơn 60 chức sắc, cá nhân tiêu biểu đại diện các tổ chức tôn giáo tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là thành quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nỗ lực giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hà Nam đã xây dựng được hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.
 
Phó Chủ tịch nước cho rằng, các chức sắc tôn giáo tỉnh Hà Nam có nhiều đóng góp to lớn, tiêu biểu, nêu gương vận động giáo dục các tín đồ, giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo; giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các tệ nạn xã hội; gương mẫu trong tham gia thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc…
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng các đại biểu bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VPCTN)
 
Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới vai trò các tổ chức tôn giáo; tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, Phó Chủ tịch nước đề nghị các chức sắc, chức việc tiếp tục tham gia vận động nhân dân làm kinh tế, thực hiện tốt quy định của pháp luật và địa phương, đặc biệt là những chính sách về tôn giáo; quan tâm chăm lo xây dựng các cơ sở thờ tự… Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần phối hợp chặt chẽ, quan tâm nắm bắt tình hình các tôn giáo; tổ chức đối thoại, gặp gỡ, kịp thời thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng các chức sắc, tín đồ các tôn giáo để kịp thời kiến nghị với chính quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng các đề xuất; thường xuyên khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua, cuộc vận động, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân có đạo ý thức tự giác vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: VPCTN)
 
Thông tin về tình hình công tác tôn giáo tại tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam Hà Thị Minh Tâm khẳng định: Những thành tựu về mọi mặt của Hà Nam thời gian qua có sự đóng góp xứng đáng của các tôn giáo. Đặc biệt, các vị chức sắc tôn giáo có vai trò quan trọng, tích cực vận động các tín đồ, phật tử, đồng bào công giáo… tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước và địa phương, nhất là đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc… Hiện nay, có 3 tôn giáo được công nhận và hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm: Đạo Phật, Công giáo và Tin lành với 793 cơ sở thờ tự. Số tín đồ của tỉnh Hà Nam có trên 25 vạn người, chiếm 29,5% dân số toàn tỉnh. Tổng số chức sắc của 3 tôn giáo của tỉnh là 449 vị.