Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt các đại biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Lai Châu

8/22/2019 6:02:00 PM

Chiều 22-8-2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ và người có uy tín (gọi chung là người có uy tín) lập thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2019 của tỉnh Lai Châu.


Dự cuộc gặp mặt có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện thân mật với các đại biểu.
 
Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn và ý kiến các đại biểu nêu rõ: Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống tốt đẹp của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, nêu cao cảnh giác, tích cực phòng, chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, kẻ xấu; chú trọng tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

 

 

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu đã cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng nghìn thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; tham gia quản lý, giáo dục hàng trăm người mãn hạn tù, đặc xá về địa phương và số thanh thiếu niên hư; vận động hơn 300 người nghiện các chất ma túy tự cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; giáo dục, cảm hóa 119 người đứng đầu các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo có vi phạm trước đây nay tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tham gia hòa giải thành công hàng trăm vụ tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân… Các hoạt động tích cực đó đã góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt thân mật, cởi mở này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu, kết quả mà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu nói chung đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước đã động viên, chia sẻ về những mất mát, thiệt hại do lũ lụt gây ra ở Lai Châu vừa qua.         

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự cuộc gặp mặt.
 
Về công tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước nêu rõ các cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động nắm bắt âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, từ đó có kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn. Kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến người có uy tín; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ hoặc trợ cấp của Nhà nước.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh đồng thời với việc coi trọng, phát huy vai trò của người có uy tín, cần tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ có trình độ và phẩm chất tốt, có năng lực quản lý, điều hành công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tích cực góp phần xây dựng quê hương giầu đẹp, văn minh./.