Thứ sáu, 18/01/2019 15:55:18 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trang chủ / VĂN BẢN

Lọc Hủy bỏ

Tổng số văn bản 7

 • Số hiệu
 • Trích yếu nội dung
 • Ngày ban hành
 • Từ
  Đến
 • Ngày hiệu lực
 • Từ
  Đến
 • Lĩnh vực
 • Hình thức văn bản
 • Cơ quan ban hành
 • Tìm kiếm
  Hủy bỏ
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/2018/L-CTN Chủ tịch nước Lệnh Về việc công bố Luật Cạnh tranh 25/06/2018
03/2018/L-CTN Chủ tịch nước Lệnh Về việc công bố Luật Tố cáo 25/06/2018
04/2018/L-CTN Chủ tịch nước Lệnh Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 25/06/2018
05/2018/L-CTN Chủ tịch nước Lệnh Về việc công bố Luật Đo đạc và bản đồ 25/06/2018
06/2018/L-CTN Chủ tịch nước Lệnh Về việc công bố Luật An ninh mạng 25/06/2018
07/2018/L-CTN Chủ tịch nước Lệnh Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 25/06/2018
01/2018/L-CTN Chủ tịch nước Lệnh Về việc công bố Luật Quốc phòng 22/06/2018

Trưởng Ban biên tập: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm

Số 2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 08043176 webmaster@president.gov.vn