• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác 2020 với phương châm: Đoàn kết, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, hiệu quả

 Sáng 25-12-2019, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 Sáng 25-12-2019, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Đến dự Hội nghị còn có: đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Trợ lý, Thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và đông đủ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
 
Các đồng chí đại biểu và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước dự Hội nghị. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Tại Hội nghị, đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước trình bày báo cáo nêu rõ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, năm 2019, tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu; phát huy trí tuệ tập thể, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và cơ quan. Cụ thể là công tác tham mưu trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương tham mưu tổ chức thành công các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối ngoại của Việt Nam, nâng cao vị thế của đất nước. Trong công tác quốc phòng - an ninh, Văn phòng Chủ tịch nước đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; công tác tổ chức - cán bộ, hành chính, quản trị, tài chính, công nghệ thông tin... của Văn phòng Chủ tịch nước cũng đạt kết quả tốt, hoàn thành được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường quan hệ đối ngoại của đất nước. Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn, phấn khởi của đất nước trong năm 2019.
 
Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước; chương trình, kế hoạch công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, bước sang năm 2020, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác đề ra. 
 
Đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Tiếp theo báo cáo của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm, Hội nghị đã tập trung thảo luận về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 trên các lĩnh vực: Công tác Đảng, công tác chính quyền và công tác đoàn thể. Nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động đã chỉ ra những mặt còn hạn chế và bài học kinh nghiệm thành công rút ra từ thực tiễn công tác của năm 2019, qua đó đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, làm rõ hơn những nhiệm vụ công tác của năm 2020 với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước đã nỗ lực đạt được trong năm 2019. Điểm lại những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong năm 2019, một năm thành công trên tất cả các lĩnh vực, Phó Chủ tịch nước nêu rõ những thành tựu đáng tự hào đó có sự nỗ lực đóng góp của tập thể Văn phòng Chủ tịch nước.
 
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10; Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021... Những sự kiện đó đều liên quan trực tiếp đến công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước. Để tiếp tục phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.       
 
Về công tác cán bộ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đặt ra; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác; nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
Phó Chủ tịch nước mong muốn Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, trước hết là với các Văn phòng Trung ương nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, nhất là với các vấn đề hệ trọng, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.
 
Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát động phong trào thi đua năm 2020. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh việc bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; tiếp tục có giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; kịp thời động viên, khơi dậy nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước.
 
Đồng chí Đào Việt Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.
 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các đồng chí lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trợ lý Phó Chủ tịch nước; trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Lê Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Nguyễn Thế Lợi và đồng chí Lê Đức Thọ.
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Thi đua - Khen thưởng; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng hai đồng chí lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Để tiếp tục nâng cao toàn diện các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020, giữ vững danh hiệu Đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung  thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Công đoàn và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan đã phát động phong trào thi đua năm 2020 gồm 6 nội dung, với phương châm hành động là “Đoàn kết, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, hiệu quả”. Đồng chí Đào Việt Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, tích cực góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trong năm 2020./.