|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Chiều 6/9/2022, tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ thanh niên xung phong trong cả nước. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link