• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Điện chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha

Nhân dịp đồng chí Jerónimo de Sousa được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Jerónimo de Sousa được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.

Nguồn:VPCTN Copy link