|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 10/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, PGS-TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM ...

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại TPHCM ảnh 2

Chỉ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm gian trưng bày triển lãm ảnh tại hội nghị. 

            Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luôn kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, thế trận lòng dân vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên.

         Lực lượng vũ trang thành phố được tổ chức, xây dựng chất lượng ngày càng cao; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Về phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo, Thành ủy thành phố xác định mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Thành ủy, cấp ủy đảng các cấp, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền thành phố; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường hòa bình, ổn định thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

Đánh giá cao các kết quả này của Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, có nhiều nguyên nhân, trong đó có quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò nòng cốt của các lực lượng Quân đội, Công an; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân. Cùng với đó, là bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình trong quần chúng nhân dân; chủ động nắm bắt các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và kịp thời đấu tranh, kiên quyết xử lý ngay tại cơ sở; xử lý tốt các vấn đề về thông tin và truyền thông, không để kẻ xấu lợi dụng kích động tạo thành điểm nóng.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch nước và các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, cần quán triệt nhận thức sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn hơn nữa về quan điểm “đối tác, đối tượng”, một trong những sáng tạo trong đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; vừa lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý tốt, vừa tham mưu cho Đảng, Nhà nước, không để bị động bất ngờ; xử lý hiệu quả các tình huống, hóa giải các nguy cơ từ sớm, từ xa…Thành phố cũng cần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và chú trọng bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị thành phố cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhấn mạnh cần đặt người dân là trung tâm trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tối đa lợi thế, vị thế, vị trí địa chính trị trong công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế xã hội và giao lưu quốc tế với các nước trên thế giới, nhất là các nước trong tiểu vùng sông Mê Công, các nước ASEAN, các đối tác lớn. Chủ động triển khai mở rộng hoạt động giao lưu nhân dân với các nước bạn, nhất là trên các lĩnh vực có liên quan đến phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huy động lực lượng bên ngoài kết hợp nội lực bên trong để tạo đà phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Nguồn:VPCTN Copy link