• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì phiên họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã chủ trì phiên họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại phiên họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại phiên họp, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; thảo luận về kết quả công tác vận động tài trợ, công tác hỗ trợ trẻ em năm 2020 và định hướng kế hoạch những năm tiếp theo.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nêu rõ: Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Quỹ vẫn huy động được sự ủng hộ, tài trợ của các nhà hảo tâm.

Các thành viên Hội đồng bảo trợ đã tích cực tham gia chương trình, sự kiện của Quỹ nhằm vận động nguồn lực và hỗ trợ trẻ em. Một số thành viên Hội đồng bảo trợ đã tích cực vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em đã được tổ chức như: Chương trình Chắp cảnh ước mơ, Chương trình vui trung thu với trẻ em vùng biên giới Hà Giang, Hành trình về với trẻ em khó khăn Hà Tĩnh …

Những đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng bảo trợ đã tạo sức lan tỏa, thu hút được sự quan tâm của nhà tài trợ đối với hoạt động của Quỹ.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ đã thảo luận, đưa ra giải pháp để trong thời gian tới, Quỹ huy động được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của xã hội, nhằm giúp đỡ được trẻ em khó khăn nhiều hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì phiên họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.  

 Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của Quỹ.

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, Phó Chủ tịch nước nêu rõ các đơn vị chức năng cần quan tâm, kịp thời động viên, hỗ trợ để Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; các thành viên có đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần được tôn vinh kịp thời.

 Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em cần tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng Bảo trợ. Đồng thời, rà soát lại các Chương trình hỗ trợ trẻ em, đặc biệt tập trung ưu tiên hỗ trợ trẻ em vùng lũ miền Trung. Bên cạnh đó, trú trọng hỗ trợ trẻ em khuyết tật, duy trì Chương trình Sữa học đường…

Phó chủ tịch nước đề nghị từng thành viên cần nỗ lực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, phấn đấu tăng doanh thu cho Quỹ để giúp đỡ được ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Nguồn:VPCTN Copy link