|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Chiều 19/5, tại phủ Chủ tịch, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI, năm 2022. 

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VPCTN

Tặng các đại biểu bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Trò chuyện với các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: VPCTN

Chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link