• LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

Chủ nhiệm Văn phòng: Đào Việt Trung

 

Phó chủ nhiệm Phạm Thanh Hà
Phó chủ nhiệm Phan Thị Kim Oanh
Phó chủ nhiệm Lê Khánh Hải
 
  • CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Đơn vị

Lãnh đạo đơn vị

Vụ Đối ngoại

Vụ trưởng: Nguyễn Vũ Hà Lê

Vụ Pháp luật

Vụ trưởng: Nguyễn Việt Đức

Vụ Tổng hợp

Quyền Vụ trưởng: Nguyễn Thị Phương Thủy

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ trưởng: Lương Hồng Quang

Vụ Tổ chức - Hành chính

Vụ trưởng: Nguyễn Duy Hợp

Vụ Quản trị - Tài vụ

Quyền Vụ trưởng: Lê Xuân Khánh

Vụ Quốc phòng và An ninh

Vụ trưởng: Phạm Trọng Dũng