• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch ...
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước ngànhBảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước ngànhBảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V

Chiều 14/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có ...
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2021-2025)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2021-2025)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống thi đua “Quảng Bình – Hai giỏi”; triển khai hiệu quả các phong trào thi ...
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI

Ngày 30/9, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2020-2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 240 tập thể, cá nhân điển hình tiên ...
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025

Chiều 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng ...