|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Chi bộ Vụ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước sinh hoạt chuyên đề về xây dựng tác phong, chuẩn mực của cán bộ công chức

Chi bộ Vụ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước sinh hoạt chuyên đề về xây dựng tác phong, chuẩn mực của cán bộ công chức

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), ngày 17/5/2023, Chi bộ 7 - Vụ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước triển khai sinh hoạt Chuyên đề ...
Chủ tịch nước gặp mặt các công đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước gặp mặt các công đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp mặt thân mật, biểu dương 133 tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn, công chức, ...