|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 25/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, bao gồm: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; ...
Văn phòng Chủ tịch nước: Tập huấn triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Văn phòng Chủ tịch nước: Tập huấn triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 31/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1238/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 523/TTr-CP ngày ...
Văn phòng Chủ tịch nước: Hội thảo chuyên đề liên Vụ về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Văn phòng Chủ tịch nước: Hội thảo chuyên đề liên Vụ về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Vụ Pháp luật phối hợp với các Vụ Quản trị - Tài vụ, Tổ chức – Hành chính, Đối ngoại, Quốc phòng – An ninh, Tổng hợp, Thi đua – Khen thưởng (Văn phòng Chủ tịch nước) tổ chức Hội thảo chuyên đề liên Vụ về Dự án Luật Nhà ở (sửa ...
Hội thảo chuyên đề liên Vụ góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Hội thảo chuyên đề liên Vụ góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề liên Vụ về triển khai nghiên cứu Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số ...
Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Đấu thầu; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu ...