|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022

Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022

Sáng 19/5/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Chủ tịch ...