|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Triển khai Nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới vào cuộc sống

Triển khai Nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới vào cuộc sống

Ngày 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Ban Nội chính Trung ương tổ chức gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học và các thành viên tham gia xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt ...
Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước kiểm tra việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 tại trại giam Hoàng Tiến

Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước kiểm tra việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 tại trại giam Hoàng Tiến

Sáng 11/8, tại Hải Dương, Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước do đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Uỷ viên Hội đồng tư vấn đặc xá làm trưởng đoàn, đến thăm và kiểm tra công tác đặc xá năm 2022 tại cơ quan thi hành ...
Chủ tịch nước làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 11/8/2022, tại Trụ sở Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Xây dựng Nhà nước Pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Xây dựng Nhà nước Pháp quyền

Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” ...
Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Tiếp tục chương trình làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” với các cơ quan liên quan để lắng nghe ý kiến góp ý vào ...
Chủ tịch nước làm việc với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước làm việc với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì các buổi ...
Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 14/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung dự thảo đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...
Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chiều 12/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp ...
Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chiều 11/7/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp ...