• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Lễ bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu: 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền phải sát thực tiễn hơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền phải sát thực tiễn hơn

Chiều 9/9, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” ...
Chủ tịch nước: Xây dựng Nhà nước pháp quyền để phụng sự nhân dân tốt hơn

Chủ tịch nước: Xây dựng Nhà nước pháp quyền để phụng sự nhân dân tốt hơn

Chiều 3/7, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã họp Phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các nhà khoa học về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các nhà khoa học về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; trình Trung ương ...
Chủ tịch nước chủ trì họp về xây dựng một số cơ sở đào tạo pháp lý trọng điểm

Chủ tịch nước chủ trì họp về xây dựng một số cơ sở đào tạo pháp lý trọng điểm

Chiều 28-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp (CCTP) T.Ư chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể "Xây dựng Trường đại học Luật Hà Nội và ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban  Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban  Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chiều 26/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban  Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Dự họp có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng            Ban Nội ...