|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đại hội Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng 30/6, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn Đông, ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự Đại hội còn có đại diện Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ (Khối trưởng Khối thi đua số 7 thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam) cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

 

Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu. Ảnh: VPCTN

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan nhưng được sự quan tâm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Văn phòng Chủ tịch nước, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phối hợp giữa các đoàn thể trong và ngoài cơ quan, hoạt động của Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước được triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn khóa IX, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với cán bộ, công chức, người lao động. Phát động sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh ...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: VPCTN

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả mà công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, với việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên công đoàn để tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước cần làm tốt hơn nữa công tác tuyền truyền, vận động để mỗi đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền để đoàn viên công đoàn nắm vững nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật để đoàn viên và người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong công tác và kỷ luật lao động trong cơ quan; Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, xây dựng môi trường công tác vui vẻ, đoàn kết, nhân ái.

Vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành phát động; nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới….

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: VPCTN

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đông, ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao báo cáo chính trị trình Đại hội, trong đó nêu bật những kết quả đạt được cũng như giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn, đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Mặc dù với số lượng cán bộ công chức còn ít, khối lượng công việc chuyên môn lớn nhưng Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và thành tựu chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề xuất giải pháp thực nhiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: 

 

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Phạm Thanh Hà và đồng chí Nguyễn Văn Đông tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Phạm Thanh Hà và đồng chí Nguyễn Văn Đông tặng hoa các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn khóa IX. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Phạm Thanh Hà trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.  Ảnh: VPCTN

Đồng chí Nguyễn Văn Đông trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.  Ảnh: VPCTN

Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link