• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

 Chiều 20-9, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. 

 Chiều 20-9, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. 


Toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ đã được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để qua đó phân bổ tới tận tay các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, giúp đồng bào vượt qua khó khăn.