• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp công tác

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, chiều 25-11-2019, tại Hà Nội, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, chiều 25-11-2019, tại Hà Nội, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.


Toàn cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Dự Lễ ký kết có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ  MTTQ Việt Nam;  lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo các đơn vị của Văn phòng Chủ tịch nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam.
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu chứng kiến Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trình bày nội dung dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gồm 15 điều, với mục đích tăng cường phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi bên cũng như công tác nghiên cứu, tham mưu, giúp việc Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phạm vi phối hợp bao gồm các lĩnh vực: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua, khen thưởng; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; tổng hợp và xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm phán Tòa án quân sự, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá và xét đơn xin ân giảm án tử hình; hoạt động đối ngoại nhân dân; tổ chức gặp mặt giữa Chủ tịch nước và đại diện Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam...
 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua, nhất là các hoạt động nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm,  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đều tham dự Ngày hội Đại đoàn kết. Đây là nguồn động viên to lớn đối với  đồng bào cả nước, góp phần phát huy truyền thống đại đoàn kết, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Đồng thời, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong các hoạt động tri ân, chăm sóc, thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng, kịp thời thăm hỏi, động viên, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai và có nhiều hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động đón Việt kiều về quê hương vui Tết, nhất là việc tổ chức Chương trình “Xuân Quê Hương” góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Đại đoàn kết dân tộc”.
 
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trình bày nội dung dự thảo Quy chế phối hợp công tác. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã ủng hộ mạnh mẽ những đổi mới trong hoat động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần hoàn thiện đầy đủ và toàn diện về cơ chế, chính sách đối với các hoạt động của MTTQ Việt Nam”. Trong công tác xây dựng pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước luôn quan tâm, góp ý sâu sắc vào các dự thảo luật liên quan nhiều đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Hai bên đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức pháp luật, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến nhân dân. Để chuẩn bị xây dựng các báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày tại các kỳ họp của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đều xin ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhận được nhiều ý kiến góp ý quý báu, làm sâu sắc hơn các nội dung nêu trong báo cáo - đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
 
Khẳng định việc ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp sẽ giúp hai cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng chí Trần  Thanh Mẫn nêu rõ các nhiệm vụ công tác trọng tâm mà hai bên cần chú trọng thực hiện trong công tác phối hợp thời gian tới.
 
Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Phó Chủ tịch nước khẳng định Lễ ký kết Quy chế phối hợp là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan; mong muốn hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước mà công việc tới đây là tiếp thu, nghiên cứu, đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, cần chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; tham gia thực hiện, giám sát, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hiện giám sát và  phản biện xã hội, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
 
Phó Chủ tịch nước nêu rõ Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam để tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về công tác Mặt trận nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
 
Tại buổi lễ, các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu đã chứng kiến Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.