• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và đón Xuân Canh Tý 2020, sáng 21/1/2020, đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã dẫn đầu Đoàn Đảng ủy, lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!”

  Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và đón Xuân Canh Tý 2020, sáng 21/1/2020, đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã dẫn đầu Đoàn Đảng ủy, lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!”


Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (VPCTN: Công Gôn)
 
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.