|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Lấy ý kiến Nhân dân về việc tặng thưởng, khen thưởng

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước lấy ý kiến Nhân dân đối với danh sách các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Chủ tịch nước về đề nghị xét tặng thưởng cấp Nhà nước năm 2022. Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng đăng tải danh sách cụ thể như sau: 

 

  I. Huân chương Lao động hạng Nhất: Ông Đỗ Tuấn Dũng, Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước.

 II. Huân chương Lao động hạng Ba: 01 tập thể, 03 cá nhân

* Tập thể: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước

* Cá nhân

  1. Ông Vũ Đức Thịnh, Nhân viên Phòng Quản lý Xe, Vụ Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chủ tịch nước.
  2. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước.
  3. Ông Phạm Ngọc Long, Chuyên viên chính Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước    

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Chủ tịch nước, địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

Nguồn:VPCTN Copy link