|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Lấy ý kiến Nhân dân về việc tặng thưởng, khen thưởng

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Vũ Quang Tuấn, nguyên Trợ lý của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba quá trình cống hiến.

Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với cá nhân trên.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Chủ tịch nước, địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

Nguồn:VPCTN Copy link