|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Học viện Quốc phòng

 

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện Quốc phòng. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Thưa đ/c Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan TƯ,

Thưa đ/c Thượng tướng Trần Việt Khoa, UV TƯ Đảng, UV Quân ủy TƯ, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sỹ Học viện Quốc phòng,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Học viện Quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Như chúng ta đã biết, ngay sau khi đất nước thống nhất, trong bối cảnh bộn bề công việc sau chiến tranh, với tầm nhìn chiến lược sáng suốt, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Học viện Quân sự Cao cấp, tiền thân của Học viện Quốc phòng ngày nay. Đây là quyết định đúng đắn, có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm kịp thời tổng kết chiến tranh, nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự và đường lối quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới.

Trải qua 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Học viện đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, trực tiếp tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về những chủ trương, đường lối, chính sách về quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Quân đội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong những năm qua, Học viện luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo; tạo bước chuyển quan trọng từ tư duy quân sự sang tư duy quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch lên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Quân đội. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đến nay, Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cao cấp của Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 5 nghìn cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và địa phương. Các học viên sau khi tốt nghiệp đều trưởng thành trên mọi vị trí công tác; nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh của Quân đội, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, được tin tưởng, giao đảm nhận nhiều cương vị, trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đã nỗ lực đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện - đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu, nâng cao chất lượng bài giảng theo nguyên tắc “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”; với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, tăng cường trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên... Do vậy, công tác đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất hơn, chất lượng ngày càng cao hơn. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Học viện đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, thay đổi phương pháp huấn luyện và dạy học phù hợp, không để dịch bệnh lây lan vào Học viện.

Hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Học viện đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và có nhiều đóng góp vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội ta.

Học viện Quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cao cấp cho Quân đội Lào, Campuchia và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế; tăng cường đối thoại, giao lưu về hợp tác quốc phòng trên các diễn đàn song phương và đa phương; khẳng định vị thế của Học viện, góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng.

Đồng thời, các đồng chí`thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện chính quy, tiên tiến, mẫu mực và phát triển bền vững. Không ngừng nâng cao xây dựng chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa công sở có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện - đào tạo ngày càng được nâng lên. Đồng thời, làm tốt công tác vận động nhân dân nhằm xây dựng địa bàn, đơn vị an toàn.

Với những thành tích, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện Quốc phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều huân chương cao quý khác, trong đó có Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được trao tặng hôm nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả to lớn và thành tích xuất sắc mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong 45 năm qua.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng ngày càng gay gắt; xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh kiểu mới, tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, can thiệp lật đổ, khủng bố; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc tới mọi quốc gia, dân tộc; tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc của nước ta.

Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa Quân đội”… Vì vậy, hơn bao giờ hết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Để đạt được yêu cầu đó, chúng ta phải làm tốt công tác xây dựng Đảng trong Quân đội; đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ, sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo, chỉ huy nổi bật, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và thực sự tiền phong, gương mẫu, đoàn kết. Đồng thời, cũng đòi hỏi Học viện Quốc phòng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Quân đội ta.

Với tinh thần đó, phát huy truyền thống vẻ vang trong 45 năm qua, tôi đề nghị Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ chủ chốt các cơ quan Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ giỏi về quân sự, quốc phòng mà còn phải có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thực sự là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, xử lý đúng đắn, sáng tạo mọi tình huống thực tiễn công tác, chiến đấu.

Học viện cần tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao nhận thức lý luận cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn đổi mới đất nước, chú trọng những vấn đề mới đặt ra, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài. Đồng thời, tiếp tục xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức sâu rộng, trải nghiệm thực tiễn, có vốn sống phong phú ở tầm chiến dịch, chiến lược. Chú trọng làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho Quân đội và cho đất nước

Xây dựng Học viện Quốc phòng là trung tâm diễn tập cấp chiến dịch, chiến lược có khả năng kết nối với các cuộc diễn tập thực binh, diễn tập khu vực phòng thủ của các quân khu, quân đoàn và diễn tập của Bộ, giúp học viên trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Thứ hai, Học viện cần tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ; đòi “phi chính trị hóa quân đội”; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những vấn đề quốc phòng, an ninh phi truyền thống; nâng cao vị thế, sức mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế để đưa vào huấn luyện - đào tạo và đấu tranh phòng chống có hiệu quả với mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Thứ ba, Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam; bổ sung, điều chỉnh cách đánh mới khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và các loại hình tác chiến mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới. Có cơ chế phù hợp huy động các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác nghiên cứu khoa học trước hết phải phục vụ trực tiếp, hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo của Học viện; đồng thời góp phần xây dựng, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam; góp phần cung cấp luận cứ khoa học tầm chiến lược để hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là phục vụ tổng kêt 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với Học viện, viện nghiên cứu, trường đại học quân sự, quốc phòng của các nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Đồng thời tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cao cấp cho hai nước bạn Lào và Campuchia, mở các lớp đào tạo quan chức Quốc phòng đa quốc gia.

Thứ năm, Quan tâm xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỷ mới. Chú trọng xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, tiêu biểu cho tình đồng chí, đồng đội của Quân đội ta; kiên quyết không để các biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống tiêu cực len lỏi vào Học viện.

Với trách nhiệm của mình, Học viện cần chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng Học viện thực sự là một "pháo đài" vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có sức lan toả lớn trong toàn quân.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần thường xuyên chăm lo, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Học viện để Học viện tiếp tục phát triển, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và đất nước ta.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Nhìn lại chặng đường 45 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về Học viện Quốc phòng - ngôi trường danh tiếng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước thềm năm mới 2022, với tình cảm thân thiết, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện qua các thời kỳ cùng gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đạt được những thành tích mới.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.