|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phát biểu của Quyền Chủ tịch nước tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023

Sáng 26/2, tại tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự  và phát biểu tại buổi lễ. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu của Quyền Chủ tịch nước: 

Quyền Chủ tịch nước phát biểu. Ảnh: VPCTN

Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Thưa đồng chí Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn

 Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), tại vùng đất Bình Thuận giàu truyền thống, tươi đẹp, mến khách, tôi rất vui mừng tới dự sự kiện rất ý nghĩa của tuổi trẻ - Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí, quý đại biểu, các bạn đoàn viên, thanh niên trong cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trong mọi giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện và vinh dự được
mang tên Người.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, xung kích, sáng tạo, đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực của Đoàn Thanh niên, trong đó có Tháng Thanh niên đã ghi dấu ấn đậm nét trong toàn xã hội, tạo ấn tượng tốt đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam; khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ trong tham gia phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tháng Thanh niên năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, được phát động vào năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tôi đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Đâynhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới. Trong quá trình đó, thanh niên là lực lượng có đầy đủ những phẩm chất cần thiết để tiên phong trong tổ chức thực hiện. Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc vừa qua, trong đó nhấn mạnh: "Thanh niên phải tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo".

Đây là nhiệm vụ mới, nhiều thách thức, đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung từ Trung ương Đoàn; sự quyết tâm cao, năng động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn; và sự tham gia tích cực, xung kích, đi đầu của tuổi trẻ cả nước để tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới vào năm 2030. Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2023, sau buổi lễ phát động này, đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, công tác thanh niên, nhất là những quan điểm, nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; lan tỏa, thấm sâu và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể của các cấp bộ đoàn, từng đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên, tuổi trẻ cả nước về chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ của thế hệ trẻ để tuổi trẻ Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Gắn nhiệm vụ chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các các ngành, các cấp, trong đó tuổi trẻ là nòng cốt, là lực lượng tiên phong, đi đầu. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể, bố trí nguồn lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn Thanh niên, trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

3. Hoạt động của Tháng Thanh niên là dịp để phát huy, khẳng định vai trò, vị thế, sức mạnh của tuổi trẻ đối với sự nghiệp chung của đất nước. Đồng thời cũng là dịp để Đảng, Nhà nước,
Đoàn Thanh niên phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong phong trào thanh niên cả nước.

Tại Lễ phát động hôm nay, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều mặt cho hoạt động của thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy cao nhất tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí, quý đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên thật nhiều năng lượng tích cực, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:VPCTN Copy link