|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chi bộ Vụ Quốc phòng – An ninh: Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Chi bộ 8 (Vụ Quốc phòng – An ninh) trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;  Cấn Đình Tài, Trợ lý Chủ tịch nước; Lê Xuân Khánh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài vụ.

 

 

Đại biểu tham dự thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VPCTN

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các chi bộ trong Văn phòng, tập thể Chi bộ 8 luôn phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ ngày càng nâng cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập thể Chi bộ đã nỗ lực nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, cụ thể: Chủ động nắm sát, nghiên cứu tình hình liên quan, xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất, tham mưu, đề xuất những vấn đề chiến lược, nổi bật về quốc phòng an ninh (QPAN) trong nước, khu vực và trên thế giới để phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tại các phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và làm việc với các bộ, ngành liên quan...

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 8 đề ra mục tiêu: Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng để làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nuớc, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật về lĩnh vực QPAN.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức cả về số lượng và chất lượng; không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ một cách toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Chi bộ Vụ Quốc phòng - An ninh. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Vụ QPAN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù là đơn vị mới thành lập, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn khiêm tốn, chủ yếu là cán bộ biệt phái từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhưng tập thể Chi bộ 8 luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về các vấn đề được nêu trong báo cáo chính trị, với tư cách là lãnh đạo Đảng, Nhà nước sinh hoạt tại Chi bộ 8, Chủ tịch nước khẳng định, báo cáo đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và sáng tạo; phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 - 2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn.

Tập thể lãnh đạo Chi bộ đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với các mặt công tác chuyên môn của đơn vị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong lĩnh vực QPAN.

Chủ tịch nước đánh giá, trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã quan tâm, chú trọng đến việc nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời duy trì sinh hoạt đảng đều đặn theo đúng quy định để chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề phát sinh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, kịp thời xử lý, giáo dục, định hướng phù hợp…

Nhất trí với một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, chuyên sâu đối với những vấn đề lớn, hệ trọng trong lĩnh vực QPAN, Chi bộ cần tập trung phân tích, làm rõ hơn nữa nguyên nhân của các mặt còn hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục.  

Chủ tịch nước khẳng định, thời gian tới, tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chi bộ cần nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, kịp thời phát hiện những diễn biến mới, phức tạp ở trong nước và khu vực; nghiên cứu, tham mưu, chuẩn bị nội dung, phục vụ việc tổ chức các phiên họp định kỳ của Hội đồng QPAN; tham mưu, lựa chọn những vấn đề nóng, vấn đề quan trọng mang tính chiến lược liên quan đến QPAN, đối ngoại QPAN để đưa vào nội dung chương trình các phiên họp của Hội đồng.

Nghiên cứu, tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Chủ tịch nước trên cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện NQ TƯ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới – đây có thể coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Vụ QPAN trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước đề nghị Chi bộ tiếp tục xây dựng Chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, nhất là về chính trị, tư tưởng; kịp thời nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Duy trì nghiêm sinh hoạt đảng theo đúng quy định; chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề phát sinh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ để kịp thời xử lý, giáo dục, định hướng phù hợp.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đơn vị cả về số lượng và chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Chi bộ; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu…góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025 Chi bộ 8 đã bầu đồng chí Lê Thanh Sơn là Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Xuân Linh là Phó Bí thư Chi bộ. 

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: 

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng - An ninh thông qua báo cáo tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Đặng Xuân Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng - An ninh thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khải, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng - An ninh trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Các đại biểu biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội. Ảnh: VPCTN

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư và Phó Bí thư chi bộ 8 nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link