|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước (25/9/1992 - 25/9/2022): Phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vươn lên tầm cao mới

Gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, gần 80 năm qua, nhất là 30 năm từ Ngày tái lập (25/9/1992 - 25/9/2022), Văn phòng Chủ tịch nước đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò là cơ quan trọng yếu, tham mưu chiến lược, phục vụ đắc lực, hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập và Huân chương Lao động hạng Nhất mà Đảng, Nhà nước trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm tái lập, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống, khích lệ, cổ vũ Văn phòng Chủ tịch nước vững bước tiến lên.

Ngay sau khi nước nhà giành độc lập, vinh dự thiêng liêng của Văn phòng Chủ tịch nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng ra đời. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, Văn phòng Chủ tịch phủ (tiền thân của Văn phòng Chủ tịch nước) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ cơ quan giúp việc Quốc hội và Hội đồng Nhà nước theo Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 được thông qua đã đặt dấu mốc quan trọng cho Văn phòng Chủ tịch nước được thành lập, trở thành cơ quan độc lập giúp việc Chủ tịch nước kể từ ngày 25/9/1992.

Chặng đường 30 năm trải qua nhiều nhiệm kỳ công tác với không ít khó khăn, thử thách, song trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, Văn phòng Chủ tịch nước vẫn luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng đã từng bước xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tích cực nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì nhiều Đề án chính trị quan trọng. Văn phòng đã chủ động tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan trong hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả lãnh đạo Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, thi đua - khen thưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Nhiều hoạt động ghi dấu ấn nổi bật như đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước chủ trì thành công nhiều Hội nghị quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam như Hội nghị cấp cao Pháp ngữ (1997), Tuần lễ cấp cao APEC (2006, 2017); tham mưu, triển khai hiệu quả nhiều chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước như Chỉ thị 35-CT/TW về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (1998); Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” (2012); quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng vạn phạm nhân cải tạo tốt.... Những hoạt động đối ngoại, nổi bật là trong hai năm Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; phối hợp tham mưu thành công trong triển khai chủ trương ngoại giao vắc-xin. Trong các hoạt động đối nội, đã huy động lớn nguồn lực an sinh xã hội, các chuyến công tác, thăm hỏi, chúc Tết, thư khen động viên kịp thời đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài của Chủ tịch nước đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân lên khát vọng, tinh thần Việt Nam. Đặc biệt, những năm gần đây, Văn phòng đã có nhiều đổi mới, năng động, thích ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn đặt ra, ngay cả trong bối cảnh giữa tâm dịch Covid-19. Tinh thần   làm việc hăng hái, sáng tạo, với nhiều cách làm mới hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong phối hợp công tác, trong nghiên cứu chuyên sâu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động đề xuất chương trình làm việc của lãnh đạo Nhà nước; chu đáo, chuyên nghiệp, nâng tầm trong công tác lễ tân, hậu cần ngày càng được phát huy. Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và đoàn thể luôn trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân nòng cốt thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tựu hơn 35 năm đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Những phần thưởng cao quý Văn phòng Chủ tịch nước và các tập thể, cá nhân vinh dự được trao tặng là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình nỗ lực cống hiến, phấn đấu suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành. Đạt được thành quả đó, trước hết nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, sự tận tuỵ cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, niềm tin, tình cảm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các chuyên gia, cộng tác viên đã đồng hành, ủng hộ, nhiệt tình giúp đỡ.  

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đã được vun đắp qua các thế hệ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, Văn phòng Chủ tịch nước quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Nhân dân. Vinh dự công tác tại nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động luôn nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới sâu sắc tư duy, hành động, có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, nhạy bén, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, nâng cao toàn diện chất lượng các mặt công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; xây dựng Văn phòng Chủ tịch nước vững bước tiến lên, ghi thêm mốc son mới vào quá trình phát triển, xứng đáng với niềm tự hào là một trong những Cơ quan trọng yếu, tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Nguồn:VPCTN Copy link