• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa

Ngày 15/9, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã tham dự Đại hội thi đua yêu nước Khánh Hòa lần thứ V (2020 – 2025). Dự Đại hội có gần 200 gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong 5 năm qua (2015- 2020). Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, để tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua của cả nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị mình, gắn với thực hiện công việc hàng ngày.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh tới các nội dung: ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa quy trình; thi đua thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ngành, các cấp nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục, lan tỏa; phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại những nơi khó khăn, gian khổ, những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; chống mọi biểu hiện hình thức, “bệnh thành tích” trong thi đua, khen thưởng…

Năm năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng qua phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều thành tích quan trọng, giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển chiếm khoảng 80% tổng sản phẩm GRDP của địa phương, là 1 trong 5 tỉnh xuất khẩu thủy sản mạnh của cả nước; thị trường xuất khẩu mở rộng đến 135 quốc gia (tăng 30 nước so với năm 2015), năm 2020, tỉnh Khánh Hòa dự kiến giá trị xuất khẩu đạt 1.450 triệu USD. Quy mô tăng trưởng kinh tế của tỉnh xếp thứ 24 trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước và thứ 3 trong 8 tỉnh, thành phố Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân. Ngoài ra, 13 tập thể xuất sắc toàn diện, dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2019 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 14 tập thể xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2019 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn:TTXVN Copy link