|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Sáng 20/7, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI chủ trì Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VPCTN

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link