|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cùng dự có đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đông đảo giảng viên, cán bộ và sinh viên nhà trường.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Ôn lại truyền thống của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích và đóng góp tích cực của nhà trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, chủ động và sáng tạo của thầy, trò các thế hệ, nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu: đóng góp to lớn vào đáp ứng nhu cầu xã hội về đội ngũ cán bộ kinh tế và quản trị kinh doanh với chất lượng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn của đất nước, trong đó nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ những cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được đánh giá là một trong những đơn vị có đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng các quan điểm, chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách kinh tế trong các giai đoạn phát triển đất nước; đồng thời phát huy tinh thần tích cực, chủ động trong mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học của nhiều nước và tổ chức quốc tế có uy tín nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; nỗ lực trong hoàn thiện tổ chức, đổi mới công tác quản lý, điều hành; luôn quan tâm chăm lo tổ chức đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên cán bộ, nhân viên và sinh viên, đặc biệt đã đạt được kết quả tích cực bước đầu trong việc thực hiện thí điểm tự chủ đại học.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và các nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VPCTN

Nhấn mạnh nhiệm vụ của các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi bồi dưỡng nhân tài, có vai trò, trách nhiệm to lớn trong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ghi nhận những thành tựu giáo dục đại học nước ta, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển giáo dục đại học. 

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường đại học cần đổi mới căn bản mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, giáo trình và học liệu, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; chuyển mạnh từ lấy truyền đạt kiến thức sang giáo dục rèn luyện kỹ năng, phương pháp tư duy và tự học, tự tìm tòi, bổ sung kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Mỗi cơ sở giáo dục đại học phải thật sự trở thành lực lượng đi tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới,sáng tạo gắn với nhu cầu của xã hội và xu thế phát triển khoa học công nghệ trên thế giới, đặc biệt chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu và tư vấn. Bên cạnh tăng số lượng các công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín để cải thiện thứ bậc trong xếp hạng đại học của các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học cần quan tâm thực hiện các nghiên cứu khoa học, trong xây dựng chính sách nhằm góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề cấp thiết và các vấn đề có tầm chiến lược dài hạn trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các nhà khoa học, các giảng viên tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước những phương án, cơ sở lý luận và thực tiễn để điều hành kinh tế đất nước thành công như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Cùng với đó, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi giáo viên cống hiến trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác. Đảng và Nhà nước cũng hết sức quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách đãi ngộ cả về vật chất và tinh thần, để thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, để mỗi giáo viên yên tâm gắn bó với nghề và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp trồng người.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các nhà giáo nhân dân. Ảnh: VPCTN

Trong những năm qua việc thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ tại một số trường đại học công lập, trong đó có Đại học Kinh tế Quốc dân đã thu được những kết quả tích cực ban đầu, tuy nhiên cũng đặt ra một số vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết. Để tiếp tục thực hiện đúng, thực chất cơ chế tự chủ trong khuôn khổ đổi mới quản trị đại học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của giáo dục đại học, Chủ tịch nước cho rằng cần nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ và thiếu nhất quán; các cơ sở giáo dục đại học rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển theo đúng yêu cầu tự chủ và đổi mới quản trị đại học phù hợp yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ tịch nước nhấn mạnh đổi mới cơ chế tự chủ của trường đại học cônglập không chỉ là tự chủ về học phí, tự lo, tự bươn chải, mà Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ cần thiết, song hành với đó là chú trọng đổi mới quản trị đại học, tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, để thực hiện tốt tầm nhìn chiến lược thể hiện khát vọng phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân xứng đáng với truyền thống hào hùng và ước vọng của các thế hệ thầy trò nhà trường, cũng như sứ mệnh Đảng, Nhà nước đã giao phó, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần có những nỗ lực vượt bậc, đột phá và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt khâu đột phá. Được xác định là trường đại học trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đại học kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân cần đi tiên phong, hiệu quả trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh, hợp tác quốc tế và quản trị nhà trường, thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong khối các trường đại học kinh tế quản lý và kinh doanh.

Đồng tình với phương hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2030 của nhà trường, việc xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức thành đại học với 3 cấp là hướng đi phù hợp với yêu cầu xây dựng cơ sở giáo dục đại học đa ngành được quy định trong Luật Giáo dục đại học, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo trường chú trọng củng cố, phát triển và nâng tầm hiện đại các ngành, các lĩnh vực vốn dĩ là truyền thống thế mạnh của trường, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực ngành đào tạo mới liên ngành; phát triển mạnh ngành công nghệ thông tin, tập trung vào định hướng chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý kinh tế và kinh doanh. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển cần đặc biệt chú ý làm tốt công tác tư tưởng, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững được sự đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà trường vì mục tiêu phát triển có hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh Khuê Văn Các cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện điện tử dùng chung cho 45 trường đại học. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại phòng truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước lưu ý, Đại học Kinh tế quốc dân muốn thành công, có vị trí vững chắc trong nền giáo dục đại học toàn cầu, có tên trong những bảng xếp hạng danh giá, sánh vai với các đại học tiêu biểu, cần có môi trường cởi mở dung nạp tri thức mới, sáng tạo trong bài giảng, trong nghiên cứu giảng dạy, quản lý giáo dục phổ thông, lấy người học làm trung tâm; tiên phong thu hút giảng viên giỏi, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, đội ngũ doanh nhân, những nhà lãnh đạo thành công tham gia thỉnh giảng, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức, truyền cảm hứng cho sinh viên, học viên nhà trường.

Bày tỏ tự hào từng là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch nước nhắn nhủ sinh viên nhà trường cũng như sinh viên các trường đại học phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với xã hội, tích cực học tập, tiếp thu tinh hoa, tri thức của nhân loại, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và khởi nghiệp. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động Hạng ba tặng một tập thể và hai cán bộ, giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VPCT

Nguồn:VPCTN Copy link