|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chung vui với nhân dân phường Điện Biên (Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), tối 14/11/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chung vui với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Bày tỏ vui mừng dự Ngày hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời với tư cách là một công dân sinh sống, làm việc trên địa bàn phường hơn 10 năm qua, Chủ tịch nước thân ái gửi tới đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cả nước nói chung, của thành phố Hà Nội, Ban công tác Mặt trận và toàn thể nhân dân phường Điện Biên nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh của mọi thành công. Đây cùng là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong 19 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, từng gia đình và mọi người dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đồng thời là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch nước biểu dương nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị phường Điện Biên- một phường có vị trí đặc biệt, ở trung tâm chính trị của Thủ đô luôn sáng tạo, năng động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả, đồng thời đánh giá cao năm 2022 phường Điện Biên được quận Ba Đình lựa chọn xây dựng là phường điểm kỷ cương văn minh đô thị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình văn hoá tiêu biểu. Ảnh: VPCTN

 Trong thời gian tới, Chủ tịch nước mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tầng lớp nhân dân phường Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Trước hết, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như mọi quy định của địa phương; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội...Cùng với đó, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân để có ý kiến đề xuất, kiến nghị giải quyết kịp thời; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng người dân, mỗi hộ gia đình được tham gia, bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của cộng đồng. Chủ tịch nước cũng lưu ý việc chú trọng chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, kịp thời hòa giải mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từng gia đình tích cực giáo dục người thân và con em không vi phạm pháp luật; mắc tệ nạn xã hội; quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách đối với gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm khu trưng bày sản phẩm của phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link