|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 22/11, tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri tại Quận 10 sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng cử tri Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng cử tri Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 4 lắng nghe những ý kiến của cử tri Quận 10. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link