|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, ngày 24/11/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin- Truyền thông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác Khoa học và Kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link