|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1238/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 523/TTr-CP ngày 09/10/2023.

Việt Nam và Ác-hen-ti-na thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25/10/1973 và nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2010. Trải qua 50 năm hợp tác, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ác-hen-ti-na đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển và mang lại nhiều tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Với tình hình tội phạm có xu hướng xuyên biên giới, xuyên quốc gia và mở rộng trên không gian mạng như hiện nay, việc hoàn thiện khung pháp lý tư pháp hình sự bao gồm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với Ác-hen-ti-na cũng như với các nước khác là một yêu cầu khách quan. Đây là cơ sở pháp lý trực tiếp, đầy đủ, quan trọng để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước, phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ, tiến hành các hoạt động tố tụng nhằm giải quyết toàn diện các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước./.

Nguồn:VPCTN Copy link